contact

Imkersgilde Sint-Ambrosius De Raam

Het 'Bijencentrum De Raam' is gelegen in de prachtige natuur van Achtel Rijkevorsel, meer bepaald aan de Keirschothoeveweg.

Ons postadres is: De Sluis 3, 2310 Achtel-Rijkevorsel.

U kan ons bereiken via volgend emailadres: info@bijencentrumderaam.be

Hebt u vragen of opmerking, u kan onze webmaster via bovenstaand emailadres bereiken.

Openingsuren Bijencentrum De Raam:

Voor individueel bezoek zijn wij iedere zondag open van 9.00 uur tot 11.30 uur.

Van april tot september zijn wij ook iedere eerste zondag van de maand in de namiddag open van 13.00 uur tot 16.30 uur.

Voor groepen van minimum 10 en maximum 20 personen zijn wij op weekdagen open enkel op afspraak. Gelieve uw afspraak te maken via

bovenstaand emailadres. Bij groepen van meer dan 20 personen moeten wij de groep opsplitsen.

Toegansprijzen voor groepen:

Klasbezoeken:

Voor kleuter- en lager onderwijs: 1 euro per kind, 1 consumptie inbegrepen.

Voor middelbaar onderwijs: 2,50 euro per leerling, 1 consumptie inbegrepen.

Volwassenen:

Groepen van minimum 10 en maximum 20 bezoekers: 50 euro per groep, 1 consumptie per bezoeker inbegrepen.

Vanaf meer dan 20 deelnemers: 2,50 euro per deelnemer extra.

Voor deze prijs krijgt u een deskundige uitleg over het leven van de honingbij en onze nieuw aangelegde bijentuin.

Een bezoek duurt ongeveer 1 à 2 uren, afhankelijk van uw vragenstelling...

Wandelgroepen die geen voordracht willen over bijen en bijenproducten en geen uitleg over onze bijentuin maar enkel ons bijencentrum met

bijhorende tuin willen bezichtigen betalen 2,50 euro per persoon. Daar is dan wel 1 consumptie bij inbegrepen (koffie, frisdrank, water, pils).