Bijentuin

De bijentuin wil een overzicht geven van bekende en minder bekende planten die van belang zijn voor insecten die leven van stuifmeel en/of nectar. Door deze voedingsgewoonte zijn ze zelf ook voor de planten belangrijk omdat deze insecten mee instaan voor de bestuiving, en dus het voortbestaan van deze planten De planten zijn samengebracht rond verschillende thema’s. Een thematuin bestaat uit een 6-hoek.

Insectentuin

In dit type tuin wordt de aandacht gevestigd op andere insecten (dan honingbijen) die ook een belangrijke rol spelen in de bestuiving van planten. In deze tuin werd ook een insectenhotel geplaatst wordt met een aangepast onderkomen voor diverse bestuivende insecten.

Daktuin

Daktuinen bieden vele voordelen: ze isoleren, zorgen voor een vertraagde afvoer van regenwater, beschermen de dakbedekking en maken de wereld een stukje groener. Daarenboven zijn veel van de planten die hiervoor gebruikt worden ideale drachtplanten.

Seizoenentuin

In dit type van tuin is het de bedoeling dat planten bij elkaar gebracht worden, die samen jaarrond voor bloem, en dus stuifmeel en nectar, zorgen. Door de bloei-volgorde te respecteren krijg je in de loop van het jaar een soort voortschrijdende ‘bloei-golf’. In het voorjaar en de zomer zullen er natuurlijk meer planten die bloeien. Herfstbloeiende planten zijn van groot belang voor honingbijen om nog voldoende stuifmeel te kunnen inslaan als voedsel voor de larfjes in de volgende lente.

Nutstuin

Als mens zijn wij voor onze voedselvoorziening voor een groot stuk afhankelijk van planten, en dus ook van bestuiving. Denk hierbij in de eerst plaats aan groenten en fruit. Bij vruchtgewassen is een goede bestuiving van rechtstreeks belang. Voor veel andere is bestuiving vooral van belang voor de zaadproductie. Voor akkerbouwgewassen is een aparte raat voorzien. Per 6-hoek wordt hiervoor een gewas voorzien. Verdere indeling is hiervoor dus niet nodig.

Kleurentuin

Dit type van tuin herbergt een overzicht van planten, gerangschikt volgens de kleurencirkel. Rode en oranje bloemen zijn in de natuur eerder zeldzaam omdat deze kleur niet zo goed zichtbaar is voor insecten. Daardoor zullen ze het meestal lastiger hebben om zich voort te planten en hun soort in stand te houden

Bloemenweide

In dit type van tuin kan je enkele voorbeelden zien van bloemenmengsels op maat voor bijen, vlinders, bestuivende insecten etc. . Daarnaast zijn er ook stroken te vinden met bloemenrijke gazon. Tussen de gazon kan je dan soorten zoals o.a. klaver, paardenbloem etc. terugvinden.