Over ons

Geschiedenis

Het was Jan Willemsen die vertelde dat er tijdens de oorlogsjaren van W.O.II al sprake was om een bond op te richten. Jan was gevangenisbewaker in Hoogstraten en als inwonende op de Kolonie had hij wel nauwere contacten met zijn directeur, dhr. Peeraer. Deze laatste moet ook wel iets met bijen te maken hebben gehad, want hij werd door Jan aangesproken om een imkersvereniging op te richten. Maar de grillen van de oorlog besliste er anders over. Directeur Peeraer werd opgepakt, naar Duitsland gevoerd en is nooit meer teruggekomen. Zo verliepen er weer enkele jaren, totdat Jan de zoon van wijlen zijn directeur, dhr. Paul Peeraer, inlichtte over de gesprekken die er met zijn vader waren geweest en zo werd de draad terug opgenomen.

Het werd onder de imkers van Hoogstraten besproken en de contacten met Z.E.H. Haerens werden gelegd. Er werd op 4 juni 1947 een eerste bijeenkomst belegd waarop een 20 à 25 imkers aanwezig waren. Jan Willemsen leest er de brief voor die hij van Z.E.H. Haerens heeft ontvangen en waarin gezegd wordt dat er in Hoogstraten een imkervereniging mocht opgericht worden. Maar er moest ook een bestuur gevormd worden en wie zou hiervoor in aanmerking komen. Van statuten, kandidatuurstellingen, stemming e.d. was er nog geen sprake. Er volgde een grootse stilte. E.H. Van Bortel, bij sommige nog wel bekend i.v.m. zijn boek over kruiden, hakte de knoop door en zei : “Paul Peeraer, dat is een jonge man, die geleerd heeft, hij is de geknipte man om voorzitter te zijn. Jan Willemsen, hij heeft de contacten gelegd met de bieboeren en de provincie, die maken we dan ondervoorzitter. En voor schrijver – schatbewaarder, dat is iets voor de meester, meester Anthonis. Dan nemen we daar nog Willem Van Heyst en Jan Peeraer bij en dat zijn dan de raadsleden. Hijzelf werd proost. En zo was het bestuur …. ja gekozen kunnen we niet zeggen, samengesteld. In die tijd dwongen geestelijken misschien wel meer gezag af en namen vlugger de touwtjes in handen.

Op 12 juni 1947 is er dan een eerste bestuursvergadering gehouden waarop beslist werd dat de officiële stichting zou doorgaan op 22 juni 1947.Op de bestuursvergadering van 7 oktober 1948 werd de prijs van de honing bepaald op 75,-/kg en 40,-fr/1/2 kg, hetgeen overeenkwam met de prijs van de goede boter.

Tijdens de algemene vergadering van 14 februari 1949, dus met de lente en de zomer in aantocht, kregen ze ook de kriebels om met de bijen te reizen. Er bestond toen al de mogelijkheid om naar de koolzaadvelden in Nederland te gaan maar de formaliteiten waren veel te omslachtig met als gevolg dat er geen liefhebbers waren. Senator Lysen heeft ook een voordracht komen geven, maar waar is deze gekende persoon niet op bezoek geweest.

De eerste jaren liepen blijkbaar niet van een leien dakje want juist 2 jaar na de oprichting, nl. op 17 juli 1949 moest er weer een algemene vergadering gehouden worden om opnieuw een voorzitter te kiezen of na 2 jaar waren we al aan onze derde voorzitter toe. E.H. Van Bortel was namelijk tot onderpastoor benoemd in Brasschaat. Maar nu was het welletjes geweest met onze voorzitters en werd er voor wat meer zekerheid gekozen. Toon Rombouts zou onze nieuwe voorzitter worden. Toon was voorzitter van 1949 tot hij stierf in 1985 of maar liefst 36 jaar. Onder zijn voorzitterschap sloot, in 1977 de imkersvereniging van Meerle zich aan bij die van Hoogstraten. Samen met de fusies van de gemeente werden ook de imkerverenigingen gefusioneerd. Op zijn rustig tempo heeft Toon de vereniging geleid en dit ook in moeilijkere perioden.

Dan is hij opgevolgd door voorzitter René Leenaerts, die ons veel te vroeg heeft verlaten, hij overleed op 10 maart 2006. Hij was een man met veel praktisch inzicht en een harde werker, iemand waar elke imker mocht aankloppen voor raad en steun. Onder de hoede van voorzitter René, onder impulsvan Fik Van Den Kinschot en met het ter beschikking stellen van de grond door Jef Lauryssen, hebben de leden het bevruchtingsstation “DE RAAM” te Keirschot uitgebouwd tot het neusje van de zalm van onze vereniging.

Na het lokaal bij Jan Peeraer, Den Bout (Zwanenhof), de refter van de Tuinbouwschool, hebben we op Keirschot een vaste stek gevonden waar al onze activiteiten doorgaan, uitgezonderd het teerfeest. Bij het tot standkomen van DE RAAM, hebben we kunnen rekenen op de volledige medewerking van het stads- en gemeentebestuur van Hoogstraten en Rijkevorsel, dit was niet onbelangrijk en we zijn hen daarvoor nog steeds dankbaar. De huidige voorzitter Jef Lauryssen werd gekozen als voorzitter op 5 mei 2006. Aan Jef hebben we zeer veel te danken ! Samen met bestuurslid Karel Verheyen verzorgt hij het bijenselectiestation . Elke zondagvoormiddag kan iedereen in De Raam terecht waar imkers er onder mekaar hun bijenkennis uitwisselen.

Vanaf de eerste zondag in mei tot de eerste zondag in juli worden gratis raszuivere larfjes ter beschikking gesteld voor de leden die aan de koninginnenkweek wensen deel te nemen, nadien kunnen deze gratis op de Raam geplaatst worden voor bevruchting.

We vermelden hier ook de secretarissen in chronologische volgorde : Meester Antonissen, meester Soetewey, Jos Van den Kieboom, Herman Van Gils en terug Jos Van den Kieboom. De vele bestuursleden en ijverige leden dragen allemaal hun steentje bij om samen te komen tot een vereniging, ja, een vereniging waar pit in zit.

In 2010 vernamen we dat het uitgebreide projectdossier “ Bijencentrum De Raam “bij Leaderproject MarkAante Kempen werd goed gekeurd. Dit dossier werd uitgewerkt door Frank Gys, lid van onze vereniging. Dank zij zijn doorzettingsvermogen en dossierkennis hebben de imkers reeds heel veel verwezenlijkt zoals de werken op het domein en de afwerking van de nieuwe bijenhal.

Met financiële steun van Leader en de bijdrage van sponsors, VLM en AVIB die een renteloze lening ter beschikking stelden krijgt onze bijenstand een educatieve functie voor heel de Noorderkempen. Momenteel komt ons ledenbestand uit de fusiegemeente Hoogstraten, (Hoogstraten, Wortel, Minderhout, Meer, Meerle, Meersel-Dreef), Rijkevorsel, en heel wat imkers uit St.Lenaarts, Beerse en Loenhout en zelfs enkele van over de grens.

Belangrijke data

5 augustus 1995 Opening bevruchtingsstation De Raam
19971997: Viering vijftigjarig bestaan van de bijenbond met een tentoonstelling in de zaal Pax te Hoogstraten.
6 december 2003Inwijding van de vlag van de vereniging in de kapel van Achtel
1 juli 200760-jarig bestaan van de Sint Ambrosiusgilde Hoogstraten met een opendeur en tentoonstelling in de Raam
21 mei 201121 mei 2011 De Sint-Ambrosiusgilde Hoogstraten wordt een vzw
10 juni 201110 juni 2011 Naamsverandering : Imkersgilde Sint-Ambrosius De Raam vzw